Kategorie

Twój sklep Lego

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego: Klocki24.com

ul. Westerplatte 13

Kraków (Centrum)

 

Nowe godziny otwarcia sklepu:

Pon-Pt 9.00 - 19.00
Sobota 10.00 - 18.00
Niedziela 10.00 - 15.00

 

Oferta internetowa nie jest ofertą sklepu stacjonarnego, w szczególności dotyczy to cen.
UWAGA!


Nasz sklep Lego Klocki24.com

W ofercie klocki Lego, gry i zabawki Hasbro, Playmobil i Mattel

Google +

 
.
 

-Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Klocki24.com to sklep internetowy, prowadzony przez F.H.U. A Conto Izabela Bielewicz-Orlik z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Krzyża 16/21B, kod pocztowy 31-023, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczych o nr.KRS 35/2007 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Działalność prowadzona jest od 10.01.2007
NIP: 944-147-72-10
Regon 120386653.

Klienci mogą się kontaktować z przedstawicielami firmy pod następującym adresem mailowym

esklep@klocki24.com.

1.) F.H.U. A Conto, (dalej Klocki24.com) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie klocki24.com i m.klocki24.com

2.) Klienci mają możliwość korzystania z Klocki24.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są podstawowe dane o Kliencie niezbędne do dokonania i dostarczenia zamówienia (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Klocki24.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Klocki24.com dotyczącą Konta, w każdym czasie, w tym wypadku Klient proszony jest o kontakt w tej sprawie z obsługą klienta pod adresem esklep@klocki24.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Klocki24.com jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3.) W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Klocki24.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Klocki24.com, której przedmiotem są usługi świadczone przez Klocki24.com, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Klocki24.com, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Klocki24.com oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5.) Wszystkie produkty dostępne w Klocki24.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku, kiedy towar posiada ubytki, o których jest świadomy właściciel sklepu informacje o wadach będą przedstawione klientowi przed realizacją zamówienia do akceptacji. Klient dokonujący zakupu w klocki24.com ma pełne prawo do zwrotu produktu, który posiada wady (fabryczne lub inne), wymiany produktu, lub zwrotu pieniędzy.

6.) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Klocki24.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon (bądź faktura VAT - na życzenie klienta). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7.) Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wysyłki wskazanym w Klocki24.com w zakładce Wysyłka.

8.) Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Klocki24.com dotycząca zakupu danego produktu w Klocki24.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Klocki24.com  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep stacjonarny TOYSMANN (ul. Westerplatte 13, Kraków).

9.) W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Klocki24.com. Klocki24.com może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10.) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Klocki24.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Klocki24.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę dostępny jest na stronie klocki24.com w zakładce Płatności. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Klocki24.com, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay –

Dotpay jest domyślnym systemem płatności. "Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

Poniżej przedstawiamy adresy firm pośredniczących w transakcjach elektronicznych i kartą kredytową
 
Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, dotpay.pl
tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790

11.) W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w klocki24.com (produkty przedpremierowe), Klocki24.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12.) Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do sklepu stacjonarnego TOYSMANN (u. Westerplatte 13, Kraków). O możliwości odebrania zamówionego produktu Klocki24.com informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13.) Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Klocki24.com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

14.) Klocki24.com odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15.) Reklamacje z tytułu rękojmi proszę składać w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres esklep@klocki24.com o tytule Reklamacja, a w opisie proszę zaznaczyć wszelkie kwestie dotyczące reklamacji, lub w formie pisemnej na adres Klocki24.com podany w górnej części Regulaminu, na koszt klocki24.com. 16.) Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Klocki24.com. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Klocki24.com albo Klocki24.com nie wymieniło produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

17.) Klocki24.com rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Klocki24.com nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Klocki24.com W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18.) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19.) Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Klocki24.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Klocki24.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20.) Podane przez Klientów dane osobowe Klocki24.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Klocki24.com wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Klocki24.com. Adres e-mail będzie przetwarzany przez klocki24.com w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Klocki24.com.

21.) Klocki24.com może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Klocki24.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klocki24.com, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Klocki24.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22.) Klient  przy pierwszym logowaniu w Klocki24.com, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Klocki24.com.

24.) W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25.) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Klocki24.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  


ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1.) Klocki24.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klocki24.com z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Klocki24.com zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Klocki24.com sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Klocki24.com.

2.) Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Klocki24.com jest F.H.U. A Conto Izabela BielewiczOrlik

3.) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością

Klocki24.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Klocki24.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. 5. Klienci mogą przeglądać Klocki24.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5.) Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Klocki24.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za godą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Klocki24.com informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6.) Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Klocki24.com i za zgodą Klientów.

7.) W przypadku uzyskania przez Klocki24.com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Klocki24.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Klocki24.com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.) Klocki24.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Klocki24.com zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Klocki24.com danych osobowych innemu niż Klocki24.com administratorowi danych.

9.) Klocki24.com zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Klocki24.com zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klocki24.com mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Klocki24.com lub też gdy Klocki24.com uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Klocki24.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10.) Dodatkowo, okazjonalnie, Klocki24.com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Klocki24.com do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.


ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres:

Klocki24.com 

ul. Westerplatte 13

31-033 Kraków


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1.) O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2.) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Klocki24.com

ul. Westerplatte 13

31-033 Kraków

esklep@Klocki24.com

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................

numer oferty.................................................................................................................

D a t a z a w a r c i a u m o w y  t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ., d a t a

odbioru ........................................................................................................................

Imię i nazwisko...............................................................................................................

Adres............................................................................................................................

Data............................................................................................................................. 


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regulamin sklepu Kocki24.com prowadzony przez A Conto obowiązujacy do 25 grudnia 2014


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Klocki24.com A Conto, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu A Conto i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://klocki24.com, prowadzony jest przez firmę

A Conto Izabelę Bielewicz-Orlik

z siedzibą Ul. Św. Krzyża 16/21B

31-023 Kraków

NIP 944-147-72-10 regon 120386653.

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej KRS 35/2007 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Działalność prowadzona jest od 10.01.2007

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep Klocki24 A Conto prowadzi sprzedaż klocków zestawów LEGO, pojedynczych figurek oraz wybranych elementów. Sprzedajemy też Hasbro i Playmobil

Witryna klocki24.com umożliwia składanie zamówień na towar, gdzie złożenie zamówienie rozumie się jako wyrażenie woli użytkującego witrynę na uzyskania rezerwacji na towar wyszczególniony w zamówieniu.

Złożenie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji nie traktuje się jako oferty zakupu bądź przyjęcia zakupu przez A Conto w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.


KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie klocki24.com A Conto są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale \"Wyprzedaż\" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Klocki24.com A Conto są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem rabat za tą formę płatności jest kompensowany przez opłatę za płatność.


PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Klocki24.com A Conto  wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT tylko po umieszczeniu informacji o NIP od kupującego. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.


ZAMÓWIENIA

6. Zamówienie w sklepie internetowym Klocki24.com A Conto można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego ( przyciśnięcie przycisku \"potwierdzam zamówienie\") automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przekazaniem zamówienia do realizacji.

b) Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych

7. Realizacja zamówień wysyłkowych sklepu Klocki24.com odbywa się od pon-pt w godzinach 9:00-17:00 oraz w soboty i niedziele 10:00-15:00. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w stacjonarnym sklepie z zabawkami TOYSMANN na ul. Westerplatte 13 w godzinach pracy sklepu: pon-pt 9:00-19:00 oraz w sobotę 10:00-16:00 i niedziele 10:00-15:00. Przy odbiorze zamówień w sklepie należy płacić wyłącznie gotówką.

8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie lub ważnych przyczyn ekonomicznych)

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

9. W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki po uprzednim zbadaniu stanu tej przesyłki przez Klienta.

W przypadku odbioru towaru w sklepie  umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawcę po uprzednim zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza utworzenie w obu przypadkach czasowej rezerwacji towaru dla klienta, z której klient może w każdej chwili zrezygnować. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży bez podania przyczyn.

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

10. Klient ma prawo odwołać zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy kupna. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu klienta.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

b) zamówione towary można też odebrać w Krakowie, w sklepie przy ulicy Westerplatte 13.


PŁATNOŚCI

13. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
a) Przez Elektroniczne systemy płatności Dotpay, Przelewy24 i Płatności PL zintegrowane ze sklepem klocki24.com

Dotpay jest domyślnym systemem płatności. "Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

Poniżej przedstawiamy adresy firm pośredniczących w transakcjach elektronicznych i kartą kredytową
 
Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, dotpay.pl
tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790

Dotpay


Płatności PL Prowadzone przez PayU S.A ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań

tel. (61) 630 60 05, fax (61) 860 27 22

email: pomoc@platnosci.pl

NIP 7792308495, REGON 300523444

Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399

 

platnosci

 


 

Przelwy24 Prowadzone przez Dialcom24 Sp. z o.o.

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Przelewy24

 


b) za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru
c) przedpłatą na konto
d) zakup na raty po uzgodnieniu ze sprzedawcą drogą elektroniczną
e) gotówką przy odbiorze w Krakowie Westerplatte 13
f) w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

Przelewy za dokonane zakupy proszę kierować na
ING Bank 08 1050 1445 1000 0023 1349 1223
FHU A Conto Izabela Bielewicz-Orlik
Św.Krzyża 16/21B 31-023 Kraków - lub na systemy płatności
W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

14. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu klocki24.com A Conto, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy A Conto na adres głównego serwisu.

16. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

18. Towary oferowane w sklepie internetowym Klocki24.com A Conto są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu A Conto.

19. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

20. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu Klocki24.com nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym .

21. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

22. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

23. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu Klocki24.com A Conto lub dostarczyć do Sklepu Kraków Westerplatte 13.

24. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę Albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

25. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

26. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

27. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

28. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

29. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym klocki24.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

30. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę i firmę  A Conto danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe nie będą sprzedawane i udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przekazania niezbędnych danych w celu realizacji płatności przez elektroniczne systemy płatności i kartą kredytową (Dotpay, Płatności PL i Przelewy24) jeżeli klient skorzysta z tych systemów płatności.

31. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Korzystając z zakupów za pośrednictwem serwisu porównawczego lub będąc kierowany z serwisu porównawczego wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep klocki24.com oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie klocki24.com (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

32. Sklep internetowy klocki24.com korzysta z usług reklamowych oferowanych przez firmę Google i innych firm trzecich wykorzystujących dane z plików cookie. Odwiedzając stronę sklepu zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie na cele promocyjne i reklamowe sklepu Klocki24.com. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były wykorzystywane w celach marketingowych możesz wyłączyć pliki cookie w swoim komputerze.

OPISY PRODUKTÓW

33. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność sprzedawcy . Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych Klocki24.com A Conto

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

34. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu klocki24.com A Conto nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.